NADZORNI ODBOR HURiN-a

  1. Ivan Gračaković – predsjednik (Radio Moslavina)
  2. Dezi Paliska – zamjenik predsjednika (Radio Labin)
  3. Mladen  Kukas – zamjenik predsjednika (Radio Stubica)