STEGOVNI SUD HURiN-a

  1. Tone Butina – predsjednik (Radio Slunj)
  2. Dražen Kocijan – zamjenik predsjednika (Super Radio)
  3. Ivan Mezga – zamjenik predsjednika (Radio 105)