Što znamo o početku HURIN-a

Josip Tropčić,dip. oecc.
jedan od osnivoča i počasni predsjednik HURiN-a

Današnja Hrvatska udruga radija i novina (HURIN) utemeljena u svibnju 2002. godine, pravni je slijednik Udruge hrvatskih lokalnih glasila (HLG), utemeljene 1991. godine, jednako kao što je i ova bila pravni slijednik Udruženja lokalnih sredstava informiranja SR Hrvatske (ULSI) osnovanog 1976. godine… i tako sve do davne 1964. godine, kad je 24. travnja upisana u registar kao Udruženje listova komuna i radnih kolektiva, što se danas službeno smatra danom osnivanja HURiN-a.

Kažemo – službeno smatra danom osnivanja jer u Registru nema ni riječi o tome tko je to i kada to upisao i temeljem kojeg je dokumenta izvršen upis, a formulacija „listova komuna i radnih kolektiva“ previše podsjeća na terminologiju Zakona o udruženom radu famoznog ZUR-a iz 1974. godine, da bi bila prikladna društveno-političkoj retorici iz šezdesetih godina. Sve to upućuje na mogućnost da je stvarni upis obavljen kasnije, možda čak u ožujku 1988. godine, kad se ULSI morao registrirati kao društvena organizacija. Međutim podatak da je udruga osnovana u proljeće 1964. godine je neosporan, jer to potvrđuje više posrednih izvora i svjedoka tih zbivanja.

lako se u svakodnevnom životu veći, jači i brojniji član zajednice u pravilu smatra starijim bratom, u našem je slučaju obrnuto: kronološki gledano listovi su stariji od radijskih postaja, jer je početkom šezdesetih godine, uz dvadesetak lokalnih listova u Hrvatskoj bilo upola manje radijskih postaja, a i one su gotovo sve bile u sastavu narodnih sveučilišta i nisu imale nikakve veze s lokalnim novinama. Usput da spomenemo: 1945. godine osnovane su radijske postaje u Varaždinu i Petrinji, dvije godine kasnije u Slavonskom Brodu, zatim 1957. god. u Vinkovcima i Vukovaru, l96l.godine u Đakovu, 1962. osnovana je radijska postaja u Karlovcu, a slijedeće, 1963. godine u Valpovu i Zaboku. Tjedne ili petnaestodnevne novina tada su izlazile (abecednim redom) u: Bjelovaru, Daruvaru (Komuna i Jednota) … itd.