Lokalci u Domovinskom ratu: Medijski David oborio Golijata
15. studenoga 2017.
Lokalci u Domovinskom ratu: Medijski David oborio Golijata
15. studenoga 2017.

POZIV za Sabor HURiN-a 21. studeni u 16:00 sati

Na temelju članka 31. stavak 3. točka 1., članka 39. stavak 1., točke 1. i 4. Statuta HURiN-a i članka 4. Poslovnika o radu Sabora sazivam sjednicu Sabora HURiN-a koja će se održati 21. studenog 2017. u Termama Sveti Martin na Muri s početkom u 16:00 sati.

Prije početka sjednice po izvješću predstavnika Stegovnog suda utvrdit će se kvorum za pravovaljano održavanje sjednice.

Da bi Sabor mogao donositi pravovaljane odluke treba prije početka sjednice utvrditi Statutom HURiN-a (članak 27.) određeni kvorum. Prisutni na Saboru se evidentiraju predajom evidencijskih listića ili punomoći (članak 23. Statuta).

Prijedlog dnevnog reda:

 1. Izmjene i dopune poslovnika o radu Sabora
 2. Izvješće o radu predsjednika za razdoblje od 13. lipnja 2017.
 3. Program rada za jednogodišnje razdoblje
 4. Izmijene i dopune Statuta HURiN-a , Izmjene i dopune Izmjena i dopuna i pročišćeni tekst Statuta HURiN-a
 5. Poslovnik o radu Stegovnog suda
 6. Poslovnik o radu Nadzornog odbora
 7. HDS ZAMP
 8. Potvrda odluke Izvršnog odbora o otpisu službenog vozila
 9. Pokretanje postupka rješavanja problema krovišta i poslovnog prostora na sadašnjoj adresi sjedišta HURiN-a.
 10. Imenovanje izbornog povjerenstva
 11. Izbor jednog člana Stegovnog suda
 12. Izbor članova Nadzornog odbora
 13. Različito

Poziv u PDF formatu preuzmite klikom ovdje!